Pomoc nevidiacim

Nevidiacim záujemcom doručím svoje literárne texty vo formáte PDF na čítanie pomocou prevádzača textu na zvuk

Môj sponzoring

Nepravidelná podpora portálu Wikipedia

Sponzorované diela

Les Jeux Charmants de l`Aristocratie

Zbierka poézie slovenských básnikov vo francúzskom preklade. Texty dvadsiatich štyroch autorov od Stacha, Ondruša, Michalkoviča až po Urbana a Koleniča preložila do francúzštiny J. Boxbergerová (grafická úprava P. Grísa, ilustrácie V. Kolenčík). Vydal Modrý Peter, Levoča, 1996, Sponzorský príspevok

Not Waiting for Miracles

Nečakajte na zázraky. Zbierka poézie slovenských autorov v anglickom preklade, určená pre čitateľov v anglicky hovoriacich krajinách. Vydal Modrý Peter, Levoča, v roku 1995.  Sponzorský príspevok   

Verejná prešovská poprava

Dokument Jána Rezika, (* 16?? Krušovce - + 4. 8. 1711 v Prešove)  zachytávajúci prenasledovanie veriacich evanjelickej  cirkvi v Prešove koncom 17. storočia. Na základe starého textu J. Rezika prepísal a doplnil Ján Patarák. Doslov  napísal Peter Kónya. Text na zadnej strane obálky Peter Juščák.  Sponzoring: Peter Juščák