Verejná prešovská poprava

Verejná prešovská poprava

Dokument Jána Rezika, (* 16?? Krušovce - + 4. 8. 1711 v Prešove)  zachytávajúci prenasledovanie veriacich evanjelickej  cirkvi v Prešove koncom 17. storočia. Na základe starého textu J. Rezika prepísal a doplnil Ján Patarák. Doslov  napísal Peter Kónya. Text na zadnej strane obálky Peter Juščák. 

Sponzoring: Peter Juščák